Začetki slovenske mladinske dramatike (Od prvih besedil ( 1872) do J. Stritarja)

Avtorji

  • Saksida Igor

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenska mladinska književnost, drama, literarne študije, 19. st.

Povzetek

Prvi slovenski mladinski gledališki igri sta izšli v drugem letniku mladinskega časopisa Vrtec (1872), prvo obdobje je obdobje obrobnih, danes večinoma pozabljenih avtorjev in prevodov. Za ta čas je značilna vzgojnost besedil, ki se kaže v tipično versko- in moralnovzgojnih temah, med katerimi so nekatere povezane s tradicijo nemškega razsvetljenskega mladinskega slovstva. Humorja in literarne kvalitete ni (izjema je le Boječi Matevž F. Stegnarja), osrednji avtorji pa so F. Kralj, F. S. Finžgar in J. Stritar.

Objavljeno

1996-02-15

Kako citirati

Igor, S. (1996) „Začetki slovenske mladinske dramatike (Od prvih besedil ( 1872) do J. Stritarja)“, Slavistična revija, 44(2), str. 179–192. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-2621282 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

Uvodniki ali brez