Skladenjske posebnosti starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika

  • Varja CVETKO OREŠNIK
Ključne besede: slovenščina, naravna skladnja, namenilnik, nedoločnik, premi predmet, Slovene language, natural syntax, supine, infinitive, direct object

Povzetek

Obravnava se neka skladenjska podrobnost starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika, namreč sklon premega predmeta. Premi predmet namenilnika je bil v rodilniku, medtem ko je bil in je še premi predmet nedoločnika v tožilniku. - Obravnava te posebnosti temelji na teoriji naravne skladnje, kot je bila razvita v Sloveniji. Predvsem se upoštevajo merila za določanje naravnosti in pravila ujemanja med soodnosnimi vrednostmi lestvic naravnosti.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
CVETKO OREŠNIK, V. (2007) „Skladenjske posebnosti starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 257-260. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26826541 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE