Prepoznavnost in značilnost besedja slovenskih postil 16. stoletja

  • Majda MERŠE
Ključne besede: slovenščina, knjižni jezik, 16.st., protestantske postile, novo besedje, besedne družine, izrazna sredstva, Slovene language, literary language, 16th cent., Protestant postils, new lexicon, word-families, means of expression

Povzetek

Tri obsežne slovenske postile iz 16. stoletja (Kreljeva iz leta 1567, Juričičeva iz leta 1578 in Trubarjeva iz leta 1595) so s širino zajete tematike ter z razlagalnostjo in ponazarjalnostjo, ki sta tipični za besedilno vrsto, ustvarile priložnost za rabo na novo zapisanega in zunaj postil nerabljenega besedja. Prispevek zarisuje obseg na novo uporabljenega besedja, povyema njegove značilnosti glede na tematsko raznolikost, besedotvorne tipe, glasoslovne poteze individualnega značaja itd., preverja pa tudi odvisnost od prevodnih predlog.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
MERŠE, M. (2007) „Prepoznavnost in značilnost besedja slovenskih postil 16. stoletja“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 65-84. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26827053 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE