Funkcije ponavljanj v govorjenem narečnem diskurzu

  • Danila ZULJAN KUMAR
Ključne besede: slovenščina, narečni govor, spontani narečni govor, koherenca, ponavljanja, Slovene language, dialectal speech, coherence, reiterations

Povzetek

Ponavljanja imajo v govorjenem jeziku pomembno vlogo. Poleg vypostavljanja in vzdrževanja koherence, to je kot ponovne pojavitve, imajo še mnoge druge funkcije, ki se jih govorci bolj ali manj zavedamo. Prispevek se osredotoča naraznovrstnost ponavljanj in njihovih funkcij v spontanem narečnem pogovoru. Besedila so bila posneta v Brdih.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
ZULJAN KUMAR, D. (2007) „Funkcije ponavljanj v govorjenem narečnem diskurzu“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 315-326. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26827309 (Pridobljeno: 6december2021).
Rubrike
RAZPRAVE