Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika

  • Andreja LEGAN RAVNIKAR
Ključne besede: slovenščina, krščanski termini, zgodovinsko besedotvorje, samostalnik, izsamostalniški samoglasniki, obrazila, Slovene language, Christian terminology, historical linguistics, noun, nouns derived from nouns, affixes

Povzetek

V razpravi je predstavljena besedotvorna tvorba samostalniških terminov z besedotvorno podstavo iz samostalnika. Ugotavljali smo tvorbene postopke in modele. Znotraj besedotvornopomenskih kategorij smo po produktivnosti tvorbe in pogostosti rabe razvrščali enakofunkcijske obrazilne morfeme terminoloških tvorjenk od srede 16. do srede 19. stoletja. Kombinirali smo sinhroni in diahroni metološki pristop.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
LEGAN RAVNIKAR, A. (2007) „Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 191-209. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26827821 (Pridobljeno: 6december2021).
Rubrike
RAZPRAVE