Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja in nekatere tehnike prevajanja

Avtorji

  • Kozma AHAČIČ

Ključne besede:

slovenščina, knjižni jezik, 16. st., protestantski pisci, svetopisemska besedila, Sveto pismo, Nova zaveza, psalm, prevajanje, protestantizem, Slovene language, literary language, 16th cent., Protestant writers, biblical texts, translating

Povzetek

Primerjalna analiza izbranih prevodov svetopisemskih besedil je pokazala, da je Primož Trubar Novo zavezo prevajal po Erazmovem latinskem prevodu, ki ga je kombiniral z Luthrovim. Jurij Dalmatin je Novo zavezo prevajal po Luthru na osnovi Trubarjevega besedila. Psalme je Trubar prevajal po latinski komentirani izdaji Psalterja Wolfganga Muscula ter prevodu Psalterja v nemščino Rudolpha Waltherja (Gwaltherja). Dalmatin se je pri svojih prevodih Psalterja naslanjal na Trubarja, prevajal je po Luthru, vendar je rabil tudi druge predloge. Krelj je imel KPo 1567 pred seboj grško in še kako drugo predlogo. Jurij Juričič je Kreljevo besedilo prvega dela Postile (JPo 1578) usklajeval z Luthrovim, pri čemer se je dosledno držal Trubarjevega prevoda, drugi in tretji del Postile pa je prevajal po Luthru, a z jasno naslonitvijo na Trubarjev prevod.

Prenosi

Objavljeno

2007-03-15

Kako citirati

AHAČIČ, K. (2007) „Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja in nekatere tehnike prevajanja“, Slavistična revija, 55(3), str. 505–529. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-27178285 (Pridobljeno: 4 marec 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE