Neslovanske besede v bovškem narečnem besedišču

  • Barbara IVANČIČ KUTIN
Ključne besede: slovenščina, italijanščina, furlanščina, dialektologija, slovenska narečja, Bovško, Slovene language, Italian language, Friulian language, dialectology, Slovene dialects

Povzetek

V prispevku je pozornost namenjena prevzetim besedam v bovškem narečnem besedišču, in sicer na dva načina. V prvem delu je iz Slovarja bovškega govoraizpisano narečno besedje za bolezni pri človeku, na tem gradivu se poskuša ugotoviti, kolikšen je delež domačega in v centralnih slovenskih narečjih znanega besedja ter koliko je takih prevzetih besed, ki v narečju ohranjajo podobno obliko kot v matičnem jeziku. V drugem delu se s primerjavo poskuša ugotoviti, kolikšen je delež romanskih (italijanskih in furlanskih) kalkov in besed iz slovenskih govorov v Videmski in Goriški pokrajini (po Skubičevem gradivu) je znanih tudi v bovškem narečnem govoru.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
IVANČIČ KUTIN, B. (2008) „Neslovanske besede v bovškem narečnem besedišču“, Slavistična revija, 56, str. 99-100. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-28589357 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE