Zametki terminologije v Registru Dalmatinovega prevoda Biblije

Avtorji

  • Ljudmila Bokal

Ključne besede:

slovenščina, terminologija, knjižni jezik, slovarji, leksika, protestantski pisci, 16.st., Slovene language, terminology, dictionaries, lexicon, literary language, Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

Sestavek iz splošnega opisa socialnozvrstnega položaja slovenskega jezika v 16. stoletju in omemb terminologije v slovenskem jezikoslovju iz tega časa preide v razčlenjevanje Registra v Dalmatinovem prevodu Biblije. Lekseme v njem uvrsti v več strokovnih področij. Nazorni zgledi kažejo, da je z njimi dana najbolj široka zasnova za razvoj strokovnih jezikov v slovenščini. V tem je eden od pomembnih prispevkov Registra k njenemu razvoju.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Bokal, L. (2009) „Zametki terminologije v Registru Dalmatinovega prevoda Biblije“, Slavistična revija, 57, str. 279–291. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-29620269 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE