Modernistična estetika emocij in lirski diskurz: pesniška evokacija izgube v slovenskih »svinčenih« sedemdesetih letih

  • Marko Juvan
Ključne besede: slovenska književnost, modernizem, lirska poezija, emocije, estetizacija, slovenska poezija, 1970/1985, komunizem, Slovene literature, modernisem, literical poetry, emotions, aesthetization, Slovene poetry, Communism

Povzetek

Estetizacija in abstrahiranje čustev v slovenski poeziji 70. in 80. let 20. stoletja sta postavljena v okvir novejših transnacionalnih, prirednih in policentričnih pojmovanj modernizma. Interpretirana sta tudi kot pesniški odziv na poseben politični kontekst slovenskih "svinčenih sedemdesetih let".
Objavljeno
2010-01-15
Kako citirati
Juvan, M. (2010) „Modernistična estetika emocij in lirski diskurz: pesniška evokacija izgube v slovenskih »svinčenih« sedemdesetih letih“, Slavistična revija, 58(1), str. 157-169. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-31108653 (Pridobljeno: 22februar2020).
Rubrike
RAZPRAVE