Nepričakovani odraz praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine

  • Matej ŠEKLI
Ključne besede: slovenščina, slovenska narečja, rezijansko narečje, praslovanščina, primerjalno jezikoslovje, fonetika, samoglasniki, jat, Slovenian language, Resian dialect of Slovenian, Proto-Slavic, comparative linguistics, phonology, vowel

Povzetek

V prispevku je prikazan nastanek nepričakovanega odraza praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine s primerjalnozgodovinskega jezikoslovnega vidika. Nepričakovani odraz jata v rezijanščini je po predstavljeni tezi nastal iz dveh različnih fonemskih različic le-tega. Pojav kaže na sledi dveh arhaičnih slovanskih glasovnih značilnosti v slovenščini, in sicer položaja mehčanja soglasnikov pred sprednjimi samoglasniki ter težnje odvisnosti samoglasniške kakovosti od sloglasniškega okolja.
Objavljeno
2006-02-15
Kako citirati
ŠEKLI, M. (2006) „Nepričakovani odraz praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine“, Slavistična revija, 54(2), str. 155-171. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32169826 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE