Izzivov ne bo zmanjkalo

  • Mateja Jemec Tomazin
Ključne besede: slovenščina, ocena knjige, jezikoslovje, 21.st., Slovene language, book review, linguistics, 21st cent.
Objavljeno
2011-04-15
Kako citirati
Jemec Tomazin, M. (2011) „Izzivov ne bo zmanjkalo “, Slavistična revija, 59(4), str. 448-442. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-33760301 (Pridobljeno: 16oktober2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO