Neosebna raba oblike ono v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

  • Alenka Jelovšek
Ključne besede: slovenščina, 16.st., zaimek, osebni zaimek, neosebna raba osebnega zaimka, kalkiranje, Slovene language, pronoun, personal pronoun, 16th cent., impersonal use of personal pronoun, calquing

Povzetek

V delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja je oblika ono pod vplivom nemščine rabljena tudi neosebno. V prispevku so na podlagi nemških normativnih virov predstavljene njene funkcije, analizirani so njena pogostnost in tipi besedil, v katerih se pojavlja. Na podlagi vzorčnih besedil so v primerjavi s predlogami predstavljene slovenske prevodne možnosti za nemški neosebni es in njihova izraba pri posameznih avtorjih.
Objavljeno
2011-04-15
Kako citirati
JelovšekA. (2011) „Neosebna raba oblike ono v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja “, Slavistična revija, 59(4), str. 415-435. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-33760557 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE