Nemške izposojenke v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894–1895)

  • Irena OREL
Ključne besede: slovenščina, zgodovina slovenskega jezika, besedoslovje, slovarji, izposojenke, germanizmi, protestantizem, 19. st., Slovene language, Slovene historical linguistics, lexical borrowings, germanisms, dictionaries, 19th century

Povzetek

V prispevku bodo osvetljena uredniška merila do prevzemanja besed v Pleteršnikovem slovarju, kakor se izkazujejo v jezikovnih oznakah in v številskem razmerju med posameznimi skupinami jezikov. Posebej bosta ugotovljeni navedba, številsko razmerje in razčlenjena raba izposojenk iz nemškega jezika na omjenem gradivu (črke b, j, ž), ki jih je Pleteršnik navajal v slovarju kljub tedanjemu splošnemu odklonilnemu odnosu do prevzetih besed germanskega izvora. Raba iztočnic z nemško jezikovno oznako bo primerjana tudi s Trubarjevimi germanizmi iz Katekizma 1550, navedenimi v raypravi J. Toporišiča o besednih germanizmih v Trubarjevem Cathechismusu.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
OREL, I. (2007) „Nemške izposojenke v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894–1895)“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 357-368. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34776418 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE