Latinski prevod slovnice Meletija Smotrickega in dva fascikla s korespondenco Mateja Sovića

  • Vanda BABIČ
Ključne besede: stara cerkvena slovanščina, slovnice, prevodi, latinščina, hrvaščina, 18.st., Old Church Slavic, grammars, translations, Latin language, Croatian language, manuscripts, 18th cent.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
BABIČ, V. (2007) „Latinski prevod slovnice Meletija Smotrickega in dva fascikla s korespondenco Mateja Sovića“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 147-167. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34777698 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE