Leksikalna razslojenost v govorih Tromeje: slovanske, romanske in germanske prvine

  • Rada COSSUTTA
Ključne besede: slovenščina, slovenska narečja, Tromeja, leksikologija, leksikalna razslojenost, slovanske prvine, germanske prvine, romanske prvine, Slovene language, Slovene dialects, lexicology, lexical stratification, Slavic elements, Romance elements, Germanic elemetns

Povzetek

Prispevek predstavlja leksikalne izsledke terenskih raziskav, ki jih je avtorica izvedla avgusta 1997 na območju Tromeje v štirih raziskovalnih točkah, ki so bile tako izbrane, da homogeno krijejo celotno ozemlje (1.Log pod Mangartom, 2. Rateče v Savski dolini, 3. Zahomec v Ziljski dolini, 4. Ukev Kanalski dolini). Študija, ki je osredotočena na etimološko razčlembo izrazja, ki zadeva hišo in predmete v njej, skuša osvetliti pojav slovansko-romansko-germanske interference na tem arealu.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
COSSUTTA, R. (2007) „Leksikalna razslojenost v govorih Tromeje: slovanske, romanske in germanske prvine“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 261-270. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34792034 (Pridobljeno: 6december2021).
Rubrike
RAZPRAVE