O opisnem deležniku na -l v slovenščini

  • Tatjana MARVIN
Ključne besede: slovenščina, besedotvorje, glagol, deležnik, opisni deležnik, glagolski čas, Slovene language, morphology, verb, participle, verbal tense

Povzetek

Prispevek obravnava morfološko zgradbo opisnega deležnika na -l v slovenščini s poskusom natančne opredelitve morfosintaktičnega pomena obrazila -l. Članek zagovarja tezo, da je to obrazilo kot slovarska enota glede časovnosti in aspektualnosti morfosintaktično neoznačeno in je vstavljeno na deležniško mesto v skladnji zamo zato, ker druga, morfosintaktično bolj specifično označena deležniška obrazila na to mesto ne morejo biti vstavljena.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
MARVIN, T. (2007) „O opisnem deležniku na -l v slovenščini“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 181-190. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34795618 (Pridobljeno: 7december2021).
Rubrike
RAZPRAVE