Pogled na romana Volčje oči (1996) Vlada Žabota in Prikrita harmonija (2001) Katarine Marinčič

  • Franc ZADRAVEC
Ključne besede: slovenska književnost, slovenski roman, literarni junaki, Slovene literature, Slovene novel, literary heroes

Povzetek

Epski subjekt romana Volčje noči (1996) je cerkovnik in organist Rafael Meden, zgodba se z njim začne in konča. Je edinstven epski subjekt v sodobnem slovenskem romanu, ves čas vklenjen v zgodbo ali neposredno ali z miselnimi motivi in sanjsko fantastiko. Kot izrazito individualiziran epski lik je hkrati metaforični junaj, ki presega svoj družbeni prostor in čas po načelu - kdor ni naš, mora s prizorišča. Pripoved Prikrita harmonija (2001) Katarine Marinčič spada med maloštevilne slovenske romane, ki stavijo umetnika na pomembno mesto zgodbe. Zlasti malo stavijo glasbenika, čeprav je glasba manj moteča in bolj odpustljiva, kot literarna beseda. Obe sta oblikovna vsebina duha in čustva, toda pomensko zapisana vsebina lahko udari bolj kot zvočna.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
ZADRAVEC, F. (2007) „Pogled na romana Volčje oči (1996) Vlada Žabota in Prikrita harmonija (2001) Katarine Marinčič“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 5-18. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34796386 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE