Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih

  • Andreja Žele
Ključne besede: slovenščina, glagolska raba, slovnične kategorije, slovnica, slovar, Slovenian language, verbal use, grammatical categories, grammar, dictionary

Povzetek

Prispevek na primerih posebne ali spremenjene rabe glagolov in z nekaterimi posebnostmi rabe v povedku opozarja zlasti na vzajemno delovanje glagolskih kategorij v smislu razmerja slovnica- slovar. Nekatere posebnosti in spremembe v glagolski rabi bi bile lahko upoštevane in ustrezno izkazane tudi v slovarju.
Objavljeno
2014-01-15
Kako citirati
Žele, A. (2014) „Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih“, Slavistična revija, 62(1), str. 1-16. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37109805 (Pridobljeno: 16oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE