Interna in eksterna rekonstrukcija v slovanski etimologiji

  • Metka FURLAN
Ključne besede: slovanski jeziki, etimologija, slovanska etimologija, primerjalno jezikoslovje, interna rekonstrukcija, eksterna rekonstrukcija, fitonim Betula, fitonim Aspodelus, Slavic languages, etymology, Slavic etymology, comaprative linguistics, internal reconstraction, external reconstruction, phytomym Betula, phytonym Asphodelus

Povzetek

Izmenična uporaba interne in eksterne rekonstrukcije je pri slovanski etimologiji nujna, saj bi bila brez stalnega dotoka informacij iz drugih neslovanskih indoevropskih jezikov etimologija omejenih razpoznavnih možnosti.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
FURLAN, M. (2008) „Interna in eksterna rekonstrukcija v slovanski etimologiji“, Slavistična revija, 56, str. 15-16. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37252962 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE