Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov

Avtorji

  • Silvo TORKAR

Ključne besede:

slovanski jeziki, slovenščina, etimologija, imenoslovje, zemljepisna imena, antroponimi, Slavic languages, Slovenian language, etymology, onomastics, geographical names, anthroponyms

Povzetek

Na sedanjem slovenskem etničnem prostoru je mogoče prepoznati nad 800 izantroponimnih toponimov slovanskega izvora, pri katerih je distribucija priponskih obrazil drugačna kot pri izapelativnih toponimih, ki so v primerjavi s prvimi pogosteje nastali brez izpeljave, z onimizacijo.

Prenosi

Objavljeno

2008-12-15

Kako citirati

TORKAR, S. (2008) „Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov“, Slavistična revija, 56, str. 26–29. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37253986 (Pridobljeno: 5 december 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE