Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov

  • Silvo TORKAR
Ključne besede: slovanski jeziki, slovenščina, etimologija, imenoslovje, zemljepisna imena, antroponimi, Slavic languages, Slovenian language, etymology, onomastics, geographical names, anthroponyms

Povzetek

Na sedanjem slovenskem etničnem prostoru je mogoče prepoznati nad 800 izantroponimnih toponimov slovanskega izvora, pri katerih je distribucija priponskih obrazil drugačna kot pri izapelativnih toponimih, ki so v primerjavi s prvimi pogosteje nastali brez izpeljave, z onimizacijo.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
TORKAR, S. (2008) „Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov“, Slavistična revija, 56, str. 26-29. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37253986 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE