Reševanje nekaterih skladenjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode

  • Andreja ŽELE
Ključne besede: slovenščina, skladnja, logično-pomenska ravnina, izrazna ravnina, propozicijske sestavine, nepropozicijske sestavine, sestavljeni udeleženec, obvezno modifikacijsko dopolnilo, Slovenian language, syntax, logical-semantic level, expressive level, propositional components, non-propositional components, complex participant, obligatory modifier

Povzetek

Prispevek podrobneje obravnava in hkrati opozarja na nekaj skladenjskih posebnosti, ki so odraz neenakosti oz. nesovpadanja logično-pomenske in izrazne ravnine v okviru iste stavčne povedi oz. določene besedilne enote v slovenščini. Z vidika nesovpadanja dane propozije in zahtevane (izrazne) stavkotvornosti so predstavljene obvezno izrazljive nepropozicijske oz. neudeleženske sestavine, na drugo strani propozicijske oz. udeleženske sestavine z več kot enim skladenjskofunkcijsko in izrazijsko različnim ustreznikom.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
ŽELE, A. (2008) „Reševanje nekaterih skladenjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode“, Slavistična revija, 56, str. 174-176. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37259618 (Pridobljeno: 7avgust2020).
Rubrike
RAZPRAVE