Primerjalna analiza germanskih,romanskih in slovanskih ljudskih pravljic na primeru motiva živalskega ženina in živalske neveste

  • Milena Mileva BLAŽIĆ
Ključne besede: pravljice, ljudske pravljice, primerjalna analiza, motivika, živali, živalski ženin, živalska nevesta, fairy tales, folktales, comparative analysis, animals, motifs, animal groom motif, animal bride motif

Povzetek

Raziskava predstavlja primerjalno analizo zbirke nemških pravljic Jakoba in Wilhelma Grimma Otroške in hišne pravljice (1812, 2006), romanske pravljice (novo odkritje ameriškega znanstvenika Jacka Sipesa), ki jih je zbrala Laura Gonzenbach v zbirki Lepa Angiola (1870, 2006) in zbirka Slovenske pravljice (2002). Primerjalna naliza istega motiva temelji na strukturalistični teoriji znanstvenika Vladimirja Proppa Morfologija pravljice (1928, 2006), folkloristični teoriji motivov ameriškega folklorista Stitha Thompsona Motif-index of folk literature (1989), literarni teoriji švicarskega znanstvenika Maxa Lüthija The European Folktales: Form and Nature (1947, 1986), psihoanalitično teorijo Bruna Bettelheima (Rabe čudežnega, 2001), sociološko teorijo Jacka Siepsa (Why fairy tales stick?, 2006), feministično teorijo Clarisse Pinkola Estés (Ženske, ki tečejo z volkovi, 2001) in poststrukturalistično teorijo Marie Nikolajeve (Fairy Tale and Fantasy, 2003). Primerjalna analiza splošnih podobnosti in razlik evropskih pravljic se bo osredotočila na študij primera na motivu živalskega ženina oz. živalske neveste v vseh treh zbirkah pravljic. Izsledki primerjalne analize motiva bodo predstavili tudi primerjalno analizo podobnosti in razlik med germansko, romansko in slovansko inačico pravljice. Izsledki primerjalne analize bodo predstavljeni na koncu raziskave.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
Mileva BLAŽIĆ, M. (2008) „Primerjalna analiza germanskih,romanskih in slovanskih ljudskih pravljic na primeru motiva živalskega ženina in živalske neveste“, Slavistična revija, 56, str. 200. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37262690 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE