16. stoletje – čas vzpostavitve narodotvorne vloge jezika

Avtorji

  • Ada Vidovič Muha

Ključne besede:

slovenščina, knjižni jezik, protestantski pisci, 16.st., Slovene language, literary language, Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

Prehod slovenskega jezika iz kulturnega v knjižni je mogoče utemeljiti neposredno s pojavom zavestnega jezikovnega funkcionalizma v teološkem in pragmatičnem smislu, posredno pa z zavestjo ontološke vrednosti jezika in iz tega izvirajočega temeljnega, tedaj še implicitnega spoznanja o neupravičenosti vrednostne hierarhizacije jezikov. - Analiza Uvoda v Bohoričevo slovnico izloča tako funkcionalistični kot ontološki vidik razumevanja jezika, Dalmatinov prevod Biblije pa udejanja jezikovno kompetenčnost tedanjega časa na takšni ravni, da lahko govorimo o 16. stoletju kot narodotvornem času slovenstva.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Vidovič Muha, A. (2009) „16. stoletje – čas vzpostavitve narodotvorne vloge jezika“, Slavistična revija, 57, str. 13–22. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38761314 (Pridobljeno: 29 februar 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE