Trubarjevo besedje v Pleteršnikovem slovarju

Avtorji

  • Irena Orel

Ključne besede:

slovenščina, leksikologija, besedišče, knjižni jezik, protestantski pisci, 16.st., slovarji, 19.st., Slovene language, lexicology, literary language, Protestant writers, 16th cent., dictionaries, 19th cent.

Povzetek

Prispevek obravnava besedno zbirko iz Pleteršnikovega Slovensko-nemškega slovarja s konca 19. stoletja glede na predhodne sezname Trubarjevega besedja (Levčevega in Oblakovega) in glede na kontinuiteto v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ter ugotavlja vrste njegovega besedja, besedoslovne spremembe na izrazni ravni (glasoslovni, oblikoslovni, besedotvorni) in pomenski ravni ter opredeljuje slovaropisno vlogo Trubarjevega besedja v slovarskem sestavku našega edinega mnogoavtorskega zgodovinskega vira.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Orel, I. (2009) „Trubarjevo besedje v Pleteršnikovem slovarju“, Slavistična revija, 57, str. 243–252. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38775138 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE