Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah

Avtorji

  • Andreja Legan Ravnikar

Ključne besede:

slovenščina, besedotvorje, knjižni jezik, protestantski pisci, 16.st., Slovene language, word-formation, literary language, Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

V besedilih 16. stoletja lahko prvikrat odkrivamo zakonitosti besedotvornega sistema knjižne leksike. V slovarski obliki izdan besedotvorni popis prevodov vseh biblijskih besedil slovenskih protestantov (2006) je omogočil izčrpen popis pridevniških tvorjenk. Z jezikoslovno analizo smo ugotavljali najbolj produktivne tvorbene postopke in modele, večjo ali manjšo frekvenco tvorjenk v besedilih in konkurenčna razmerjaa med besedotvornimi variantami. Ob podpori sobesedila smo ugotavljali besedotvornopomenske kategorije tvorjenih pridevnikov.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Legan Ravnikar, A. (2009) „Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah“, Slavistična revija, 57, str. 69–91. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38779746 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE