Poimenovanje jezika in naroda v delih slovenskih protestantskih piscev

Avtorji

  • Andreja Eržen

Ključne besede:

slovenščina, terminologija, slovnice, jezik, narod, knjižni jezik, protestantski pisci, 16. st., Slovene language, terminology, grammars, language, nation, literary language, Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

Nameni raziskovanja poimenovanja jezika in naroda so si velikokrat različna, v glavnem gre za ustvarjanje ideje, po kateri poimenovnaje prinaša določena stališča. Poimenovanje jezika in naroda je eden izmed načinov posredovanja v družbene razmere; njegov namen je oblikovanje korpusa jezika in ga s poimenovnajem identificirati ter ločiti od ostalih jezikov in narodov. Kot vsa imena tudi imena jezikov in narodov kategorizirajo, še več, predstavljajo simbolično vrednoto, ki ime opredeljuje za neke vrste ambasadorja, ki nosi določeno sporočilnost. Ampak, kakšno je to sporočilo in komu je namenjeno? Jeziki našega časa obenem predstavljajo tudi moč države. Kakšen je domet takšne prezentacije? To so le nekatera vprašanja, s katerimi se ukvarja pričujoče delo.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Eržen, A. (2009) „Poimenovanje jezika in naroda v delih slovenskih protestantskih piscev“, Slavistična revija, 57, str. 293–303. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-39001442 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE