Koncept eno- in/ali večjezičnosti (Matija Vlačić Ilirik in Primož Trubar)

Avtorji

  • Anita Peti-Stantić

Ključne besede:

večjezičnost, slovenski protestanti, hrvaški protestanti, 16. st., multilingualism, Slovene Protestants, Croatian Protestants, 16th cent.

Povzetek

Prispevek na začetku zastavlja nekaj teoretičnih vprašanj o konceptu eno- in večjezičnosti. Nato obravnava vlogo Matija Vlačića Ilirika kot pobudnika za premišljevanje vloge teh konceptov v zvezi z utemeljevanjem vernakularjev kot jezikov, ki so primerni za knjige. V tem kontekstu na podlagi besedila analizira eno najpomembnejših vprašanj, ki jih Vlačić zastavlja. Gre za legitimnost narodnega jezika kot knjižnega in možnost razumevanja besedila, kije oblikovano v drugem jeziku ali v drugem časovnem obdobju.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Peti-Stantić, A. (2009) „Koncept eno- in/ali večjezičnosti (Matija Vlačić Ilirik in Primož Trubar)“, Slavistična revija, 57, str. 371–379. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-39060578 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE