Normativnost osrednjega slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja

  • Irena Orel
Ključne besede: slovenščina, zgodovina slovenskega jezika, knjižna norma, narečna osnova, morfonologija, 16./19.st., protestantizem, razsvetljenstvo, Slovene language, history of Slovene language, literary norm, dialectal base, Enlightment period, 16th/19th cent., morphonology

Povzetek

V prispevku bo predstavljena knjižna norma 16. stoletja ter njeno razmerje do norme razsvetljenskih atorjev ob koncu 18. stoletja, kot se izkazuje pri določenih morfonoloških dvojnicah v delu novozaveznih psalmskih prevodov obeh prevajalcev 16. stoletja, P. Trubarja in J. Dalmatina, ter gorenjskih prevajalcev J. Japlja in B. Kumerdeja 200 let kasneje, ter v časovno in tematsko različnih besedilih M. Pohlina ter posvetnih besedilih A. T. Linharta, B. Kumerdeja in V. Vodnika s konca 18. in začetka 19. stoletja. Preveriti želimo, v kolikšni meri je stopnja normativnosti oz. jezikovnih sprememb odvisna tudi od vrste besedila, ne le od avtorjeve individualne rabe in nazora in njegove regionalne ali idiomske pripadnosti.
Objavljeno
2010-01-15
Kako citirati
Orel, I. (2010) „Normativnost osrednjega slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja“, Slavistična revija, 58(1), str. 29-43. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-41935458 (Pridobljeno: 22februar2020).
Rubrike
RAZPRAVE