Posebnosti prevajanja strokovnega jezika diplomacije: Primer Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih

  • Boštjan Udovič
  • Tanja Žigon
  • Marija Zlatnar Moe
Ključne besede: slovenščina, srbohrvaščina, diplomatska terminologija, izhodiščno besedilo, uradni prevod, prevzeti izraz, prevajanje, diplomacija, Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih, 1964, Slovene language, Serbo-Croatian language, diplomatic terminology, source text, official translation, borrowed term, translating, Vienna convention on diplomatic relations, diplomacy

Povzetek

Prispevek tematizira problematiko prevajanja izrazov, ki se v slovenščini uporabljajo v diplomatskem jeziku, ter poudarja pomen sodelovanja strokovnjakov s področij diplomacije in prevajanja. Raziskava temelji na analizi Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, sprejete leta 1961 (v veljavo je stopila leta 1964), in sicer različic v treh uradnih jezikih OZN (angleškem, francoskem in ruskem), obeh (neuradnih) prevodov v slovenščino in prevoda v nemščino. Prav tako avtorji slovenska prevoda primerjajo s srbohrvaškim prevodom, ki velja za edini uradni prevod Konvencije, ki jo je Socialistična federativna republika Jugoslavija ratificirala leta 1964.
Objavljeno
2011-03-15
Kako citirati
UdovičB., ŽigonT. in Zlatnar MoeM. (2011) „Posebnosti prevajanja strokovnega jezika diplomacije: Primer Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih“, Slavistična revija, 59(3), str. 269-291. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-46985058 (Pridobljeno: 22september2021).
Rubrike
RAZPRAVE