III. kongres čeških slavistov v Olomucu

  • Ivo Pospišíl
Ključne besede: slavistika, bohemistika, kongresi, poročila
Objavljeno
2011-04-15
Kako citirati
PospišílI. (2011) „III. kongres čeških slavistov v Olomucu “, Slavistična revija, 59(4), str. 437-438. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48118370 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO