(Ne)prevedljivost pogovornega jezika v delih Johna Steinbecka

  • Danica Čerče
Ključne besede: angleščina, pogovorni jezik, prevodi v slovenščino, prevajanje, izvirnik, slogovno zaznamovano besedilo, ustreznost prevoda, Of mice and men, O miših in ljudeh

Povzetek

Pričujoči prispevek se ukvarja s predstavitvijo prevajalčevih zagat pri izbiri ustreznega slovenskega ekvivalenta Steinbeckovemu barvitemu pogovornemu jeziku. Razprava se osredotoča na avtoričin nedavni prevod Steinbeckovega romana Of Mice and Men (O miših in ljudeh, 2007) in ob osvetlitvi njenih pristopov k tematiki in prevajalskih izborov ponuja nekaj predlogov, ki bi utegnili koristiti drugim prevajalcem pri soočenju s problemom prenosa govorjenega angleškega jezika v ciljni slovenski jezik in kulturo.
Objavljeno
2012-02-15
Kako citirati
ČerčeD. (2012) „(Ne)prevedljivost pogovornega jezika v delih Johna Steinbecka“, Slavistična revija, 60(2), str. 185-198. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-49573474 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE