Skladenjska okolja pleonastičnega zanikanja

  • Gašper Ilc
Ključne besede: slovenščina, negacije (jezikoslovje), pleonazem, skladnja, podredje, Slovenian language, negatives (linguistics), pleonasm, syntax, subordination (linguistics)

Povzetek

Prispevek obravnava slovensko pleonastično zanikanje in se osredinja na opis skladenjskih okolij, v katerih se pleonastično zanikanje lahko pojavlja. Prispevek zagovarja tezo, da je pleonastično zanikanje posebna vrsta skladenjskega zanikanja, katerega nikalni doseg ne določa nikalne pomenske podstave stavka, kot velja pri stavčnem zanikanju, temveč bodisi zanika pozitivno hotenjsko določitev propozicije bodosi vzpostavlja pomenska medstavčna razmerja.
Objavljeno
2012-04-15
Kako citirati
IlcG. (2012) „Skladenjska okolja pleonastičnega zanikanja“, Slavistična revija, 60(4), str. 659-676. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51318370 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE