Analiza spremembe besednovrstnosti pri ruskem vprašalnem zaimku čto

  • Eom Sooncheon
Ključne besede: ruščina, zaimek, vprašalni zaimek, gramatikalizacija, pragmatična inferenca, metonimija, metafora, Russian language, pronoun, interrogative pronoun, gramaticalization, subjectivization, pragmatic inference, metonymy, metaphor

Povzetek

V razpravi skušamo proučiti značilnosti prehoda ruskega čto iz vprašalnega zaimka v členek, ugotoviti odločilne mehanizme tega procesa ter v posameznih fazah analizirati spremembe pomena, slovničnih in skladenjskih značilnosti in diskurzivne vloge. Vprašalni zaimek v končni fazi pridobi status členka, a gre skozi vmesni fazi zaimka členka in členka zaimka s prestrukturiranjem, subjektivizacijo, pragmatično inferenco iz metonimije in inferenco iz metafore. Vmesne faze prehoda zaimka čto v členek vsebujejo posebnosti na slovnični, skladenjski in diskurzivni ravnini. Sprememba besednovrstnosti ruskega čto iz vprašalnega zaimka v členek je posledica gramatikalizacije.
Objavljeno
2013-02-15
Kako citirati
Sooncheon, E. (2013) „Analiza spremembe besednovrstnosti pri ruskem vprašalnem zaimku čto“, Slavistična revija, 61(2), str. 377-394. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-52501346 (Pridobljeno: 27november2021).
Rubrike
RAZPRAVE