Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih

  • Melanija Larisa Fabčič
Ključne besede: slovenščina, nemščina, madžarščina, frazeologija, frazem, primerjalni frazemi, mentalne lastnosti človeka, kontrastivna frazeologija

Povzetek

Prispevek obravnava medjezikovna ekvivalenčna razmerja med primerjalnimi frazemi v treh sosedskih jezikih: slovenščini, nemščini in madžarščini. V ospredju raziskave je kontrastivna analiza primerjalnih frazemov, v katerih se zrcalijo mentalne lastnosti človeka. Predpostavljamo, da je delež ekvivalentnih primerjalnih frazemov pri sosedskih jezikovnih skupnostih precej velik zaradi skupne kulturne dediščine in enakih/podobnih objektivnih zunajjezikovnih izkušenj.
Objavljeno
2014-02-15
Kako citirati
Larisa Fabčič, M. (2014) „Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih“, Slavistična revija, 62(2), str. 195-216. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-55237986 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE