Govorica kot prostor filozofije, filozofija kot kraj govorice

  • Dean Komel
Ključne besede: filozofija, slovenščina, govorica, prostor, terminologija, philosophy, Slovenian langauge, language, space, terminology

Povzetek

Razmerje med govorico in filozofijo se v več pogledih in merah zastira, kot pa odstira. To najprej zahteva, da po eni strani pojmovno opredelimo "govorico" in "filozofijo", po drugi strani pa "prostor" in "kraj" njunega sopogojevanja ter soomogočanja. Vendar pa tudi vprašanja v zvezi z oblikovanjem primerne filozofske pojmovnosti oziroma terminologije, ki so sama po sebi sicer lahko nadvse zanimiva in tehtna, ne zaobjamejo celotne problematike razmerja med filozofijo in govorico. Spričo tega velja posebno pozornost nameniti načinu, da in kako se od govorice do govorice, od govorca do govorca porajajo vselej drugačne možnosti ubeseditve smisla, kar bistveno opredeljuje resničnost filozofske misli. To velja tudi za "slovenščino v filozofiji" in "filozofijo v slovenščini".
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Komel, D. (2014) „Govorica kot prostor filozofije, filozofija kot kraj govorice“, Slavistična revija, 62(3), str. 423-434. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56501090 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE