Język literacki w słowiańskiej przestrzeni społeczno-kulturowej / Knjižni jezik v slovanskem družbeno-kulturnem prostoru

  • Stanisław Gajda
Ključne besede: postmodernost, knjižni jezik, epistemiologija, ontologija, prostor, čas, postmodernity, nation, ontic concept, epistemological concept

Povzetek

Pojęcie język literacki posiada złożoną semantyczną strukturę kompozycjonalną i temporalną. Wykazuje silne więzi z takimi pojęciami w sieci wiedzy jak (po)nowoczesność, kapitalizm, naród, medium (pismo, druk i internet). Współczesne przemiany postaci świata rodzą pytanie, czy nie następuje proces jego śmierci. Rzeczywistość językowa przybiera dziś kształt złożonej przestrzeni (sieci) dyskursywnej, wypierając hierarchiczny system odmian do następnego wiersza dominującym językiem literackim.
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Gajda, S. (2014) „Język literacki w słowiańskiej przestrzeni społeczno-kulturowej / Knjižni jezik v slovanskem družbeno-kulturnem prostoru“, Slavistična revija, 62(3), str. 411-422. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56504418 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE