Dva poskusa pojmovanja stilistike: Charles Bally in Grigorij Vinokur

Avtorji

  • Mladen Uhlik

Ključne besede:

stilistika, zgodovina jezikoslovja, teorija knjižnega jezika, govorjeni jezik, jezikovne funkcije, stylistics, history of linguistics, theory of literary language, colloquial language, speech langauge, language functions

Povzetek

V prispevku obravnavamo poskus Grigorija Vinokurja (1896-1947) in Charlesa Ballyja (1865-1947), da bi v prvih desetletjih dvajsetega stoletja, še pred delovanjem Praškega lingvističnega krožka, razvila stilistiko kot teoretično utemeljeno jezikoslovno disciplino. Oba jezikoslovca sta si prizadevala uveljaviti stilistiko kot uporabno znanost, a se njuna izhodišča in pojmovanje predmeta stilistike močno razlikujejo. Osvetlili bomo težave, ki jih odpirata oba pristopa in konteksta, v katerih sta njuni pojmovanji nastali.

Prenosi

Objavljeno

2014-04-15

Kako citirati

Uhlik, M. (2014) „Dva poskusa pojmovanja stilistike: Charles Bally in Grigorij Vinokur“, Slavistična revija, 62(4), str. 591–604. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56987746 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE