Dva poskusa pojmovanja stilistike: Charles Bally in Grigorij Vinokur

  • Mladen Uhlik
Ključne besede: stilistika, zgodovina jezikoslovja, teorija knjižnega jezika, govorjeni jezik, jezikovne funkcije, stylistics, history of linguistics, theory of literary language, colloquial language, speech langauge, language functions

Povzetek

V prispevku obravnavamo poskus Grigorija Vinokurja (1896-1947) in Charlesa Ballyja (1865-1947), da bi v prvih desetletjih dvajsetega stoletja, še pred delovanjem Praškega lingvističnega krožka, razvila stilistiko kot teoretično utemeljeno jezikoslovno disciplino. Oba jezikoslovca sta si prizadevala uveljaviti stilistiko kot uporabno znanost, a se njuna izhodišča in pojmovanje predmeta stilistike močno razlikujejo. Osvetlili bomo težave, ki jih odpirata oba pristopa in konteksta, v katerih sta njuni pojmovanji nastali.
Objavljeno
2014-04-15
Kako citirati
Uhlik, M. (2014) „Dva poskusa pojmovanja stilistike: Charles Bally in Grigorij Vinokur“, Slavistična revija, 62(4), str. 591-604. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56987746 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE