Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih

  • Aleksandra Derganc
Ključne besede: vzhodnoslovanski jeziki, zahodnoslovanski jeziki, ruščina, slovenščina, glagol, glagolski vid, East Slavic languages, West slavic languages, Russian language, Slovenian language, verb, verbal aspect

Povzetek

V prispevku se obravnavajo nekatere razlike pri delovanju oz. tvorjenju predponske tvorjenke osrednjega glagola determiniranega premikanja idti v ruščini in iti v slovenščini ter povezanost teh jezikovnih pojavov z razliko v delovanju glagolskega vida v vzhodni in zahodni skupini slovanskih jezikov.
Objavljeno
2014-04-15
Kako citirati
Derganc, A. (2014) „Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih“, Slavistična revija, 62(4), str. 537-544. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57144162 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE