Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih

Avtorji

  • Aleksandra Derganc

Ključne besede:

vzhodnoslovanski jeziki, zahodnoslovanski jeziki, ruščina, slovenščina, glagol, glagolski vid, East Slavic languages, West slavic languages, Russian language, Slovenian language, verb, verbal aspect

Povzetek

V prispevku se obravnavajo nekatere razlike pri delovanju oz. tvorjenju predponske tvorjenke osrednjega glagola determiniranega premikanja idti v ruščini in iti v slovenščini ter povezanost teh jezikovnih pojavov z razliko v delovanju glagolskega vida v vzhodni in zahodni skupini slovanskih jezikov.

Prenosi

Objavljeno

2014-04-15

Kako citirati

Derganc, A. (2014) „Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih“, Slavistična revija, 62(4), str. 537–544. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57144162 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE