Moderne mitološke transformacije v pesniškem ciklusu Odisej Gregorja Strniše

Avtorji

  • Dušan Živković
  • Časlav Nikolić

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenska poezija, slovenski pesniki, mit, transformacija, znaki, ontologija, humaniteta, Slovene literature, Slovene poetry, Slovene poets, myth, transformation, signs, ontology, humanity

Povzetek

V prispevku so obravnavane osnove, procesi in funkcije mitičnih transformacij v pesniškem ciklu Odisej Gregorja Strniše. Doumevanje preteklosti nam da zaznati deridajevsko igro razlik, dvoumnosti, subjekt Strniševe poezije pa odkriva potepuško izkušnjo humanitete kot izkušnjo izven tradicionalnega metafizičnega diferenciranja življenja in smrti. Strniševa nova mitologija omogoča, da se podobe starodavnih svetov ponovno vzpostavijo s pomnoženimi perspektivami, da se to posreduje s pomočjo kompleksne optike spoznanj o preteklosti in da se tako določi izkušnja 20. stoletja. Nov mitični svet Gregorja Strniše predstavlja skrivnostno dimenzijo, v kateri so znaki nevidnega istočasno tudi namigi in skrivajo ne le eksotičen pomen preteklosti, ampak tudi mračno ontološko izhodišče seštevka preteklih dogodkov in zgodb o njih.

Prenosi

Objavljeno

2014-04-15

Kako citirati

Živković, D. in Nikolić, Časlav (2014) „Moderne mitološke transformacije v pesniškem ciklusu Odisej Gregorja Strniše“, Slavistična revija, 62(4), str. 607–619. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57171554 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE