Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino

Avtorji

  • Janko Trupej

Ključne besede:

slovenščina, angleščina, prevajanje, podnaslavljanje, prevajalske strategije, cenzura, profanost, film, Slovenian language, English language, translating, translating strategies, subtitling, profanity, censorship

Povzetek

Pričujoči prispevek na podlagi analize dvajsetih filmov obravnava strategije za podnaslovno prevajanje profanega jezika slovenščino. Obravnavani so vsi primeri profanosti v posameznem filmu; ugotovljeno je, v kolikšni meri je profanost v podnapisih ohranjena oz. kako pogosto nima ustreznice. Za prvo kategorijo je bil sestavljen glosar vseh profanih prevodnih rešitev, medtem ko so slednji primeri kategorizirani glede na uporabljeno strategijo za izogibanje profanosti: izpust, modulacija registra, substitucija z zamikom, radikalna sprememba pomena. Nadalje je obravnavano, v kolikšni meri profanost ni ohranjena iz objektivnih razlogov in kolikšen je delež cenzure, s pomočjo primerov pa so nat o ponazorjene tudi nekatere glavne značilnosti slovenskih strategij za podnaslovno prevajan je profanosti.

Prenosi

Objavljeno

2015-01-15

Kako citirati

Trupej, J. (2015) „Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino“, Slavistična revija, 63(1), str. 17–28. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57700962 (Pridobljeno: 5 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE