So prevedena poljudnoznanstvena besedila v slovenščini drugačna od izvirnih? Korpusna študija na primeru izražanja epistemske naklonskosti

  • Agnes Pisanski Peterlin
Ključne besede: slovenščina, prevedena slovenščina, epistemska naklonskost, korpusna analiza, prevodoslovje, poljudnoznanstvena besedila, Slovenian language, translated Slovene, epistemic modallity, corpus analysis, translation studies, popular science texts

Povzetek

Prispevek se ukvarja z vprašanjem, ali je mogoče skozi prime rjavo besedil, ki so v slovenščino prevedena, in primerljivih besedil, ki so izvirno napisana v slovenščini, opazovati razlike med jezikom prevodov in jezikom izvirnikov. Primerjava se osredotoča na rabo epistemske naklonskosti v poljudnoznanstvenih besedilih. Korpus obsega 200.000 besed in je sestavljen iz dveh delov: v prvem je 30 slovenskih izvirnikih besedil, v drugem pa 30 prevodov iz angleščine v slovenščino. Rezultati pokažejo razliko v pogostosti rabe izrazov epistemske naklonskosti med obema deloma korpusa, prav tako se med njima pokaže tudi razliko v pogostosti rabe posameznih leksikogramatikalni h kategorij, ki se uporabljajo za izražanje epistemske naklonskosti.
Objavljeno
2015-01-15
Kako citirati
Pisanski Peterlin, A. (2015) „So prevedena poljudnoznanstvena besedila v slovenščini drugačna od izvirnih? Korpusna študija na primeru izražanja epistemske naklonskosti“, Slavistična revija, 63(1), str. 29-44. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57701986 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE