Slovaške kulturno-literarne razmere v letih 1945-1955

  • Miha Kragelj
Ključne besede: slovaška književnost, slovaški literarni naturizem, socialistični realizem, literarni shematizem, 1945-1955, Slovak literature, Slovak literary naturism, socialist realism, literary schematism

Povzetek

Slovaška kulturno-literarna situacija v desetletju po drugi svetovni vojni je ostro razdeljena na dva dela. Prvo obdobje, ki traja do leta 1949, je nadaljevanje predvojnega pluralizma, ki pa je delno okrnjen. Na novo se v slovaški literaturi pojavi izrazita tematika eksistencialnega nemira, ki odraža grozote končane vojne. Drugo obdobje pa predstavlja ostro zarezo v slovaško družbo in kulturo, saj je po komunističnem prevratu leta 1948 po vzoru Sovjetske zveze vpeljana kulturna reforma z edino dopustno idejno-estetsko orientacijo: socialističnim realizmom.
Objavljeno
2015-02-15
Kako citirati
KrageljM. (2015) „Slovaške kulturno-literarne razmere v letih 1945-1955“, Slavistična revija, 63(2), str. 235-248. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57984866 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE