Leksikološka opredelitev novejše leksike in terminološka raba v slovenskem jezikoslovju

  • Saška Štumerger
Ključne besede: slovenščina, leksikologija, leksem, leksikografija, terminologija, neologizem, neosemantem, Slovenian language, lexicology, lexeme, lexicography, terminology, neologism, neo-semanteme

Povzetek

Članek prinaša predstavitev meril za opredelitev novejše leksike in dosedanjo terminološko rabo v slovenskem jezikoslovju. Ker je področje obravnave novejše leksike na Slovenskem razmeroma novo, so slovenske opredelitve in terminološke rabe neenotne in za novejšo leksiko zasledimo različne definicije in poimenovanja; najpogostejša so neologizem, novota, novejši leksem in novejša beseda za posamezno leksikalno enoto ter novejše besedje in novejša leksika za zbirko leksemov.
Objavljeno
2015-02-15
Kako citirati
ŠtumergerS. (2015) „Leksikološka opredelitev novejše leksike in terminološka raba v slovenskem jezikoslovju“, Slavistična revija, 63(2), str. 249-259. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57985122 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE