Hadži-Murat Leva Tolstoja: Kavkaški mir v času vojne

  • Svetlana Klimova
Ključne besede: ruska književnost, povest, kavkaška tema, vojna in mir, Russian literature, novel, Caucasian theme, war and peace

Povzetek

Članek obravnava vojno in mir kot dve temeljni podobi Tolstojeve povesti Hadži - Murat. Analizira ju skozi prizmo grškega pojma polemos (vojna ), ki obe ti nasprotji obravnava dialoško in celostno, ne pa binarno oz. opozicijsko; polemos razkriva smiselno podobo vojne, ki vključuje mir kot neizogibnega "drugega", ob tem pa je v članku velika pozornost namenjena ideološkim, nacionalnim in resentimentnim (etičnim) utemeljitvam problemov vojne in miru ter zatiranja in upiranja.
Objavljeno
2015-04-15
Kako citirati
KlimovaS. (2015) „Hadži-Murat Leva Tolstoja: Kavkaški mir v času vojne“, Slavistična revija, 63(4), str. 363-376. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-59777122 (Pridobljeno: 22september2021).
Rubrike
RAZPRAVE