Ожидаемые парадоксы в последнем стихотворении Г. Р. Державина «Река времен в своем стремленьи...»

  • Анна Литвина [Anna Litvina]
  • Фёдор Успенский [Fjodor Uspenski]
Ključne besede: ruska književnost, ruska poezija, predsmrtna pesem, srednjeveško zgodovinopisje, besedna formula, 19. st., Russian literature, Russian poetry, medieval historiography, literary formula, 19th century

Povzetek

Izhodišče raziskave je predsmrtna pesem Gavrila Deržavina (1743-1816) Reka časov in vprašanje o tem, ali jo lahko označimo za oporoko. V članku avtor pokaže, kako se besedilo uvršča v tradicijo, ki izhaja iz antike in je bila zelo razširjena po Evropi od Bizanca do Anglije, od Skandinavije do Poljske in Velike litovske kneževine. Gre za posebno besedno formulo, ki ne sovpada s pravno, epsko ali folklorno. Ta formula obstaja že dve tisočletji in pol. V času srednjega veka in zgodnjega novega veka so jo uporabljali na dva načina: kot preambulo k različnim vrstam dokumentov, od katerih jo najdlje vključujejo oporoke; prav tako pogosto jo najdemo v srednjeveških zgodovinopisnih in didaktičnih spisih. Rusko leposlovje 19. in 20. stoletja je podedovalo to stalno besedno formulo in jo na novo osmislilo. Deržavinovo besedilo ostaja oporoki blizu ne le po vsebini, pač pa tudi strukturno.
Objavljeno
2016-01-15
Kako citirati
Литвина [Anna Litvina]А. in Успенский [Fjodor Uspenski]Ф. (2016) „Ожидаемые парадоксы в последнем стихотворении Г. Р. Державина «Река времен в своем стремленьи. »“, Slavistična revija, 64(1), str. 47-60. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-60290658 (Pridobljeno: 22september2021).
Rubrike
RAZPRAVE