Bahtin in Ducrot v perspektivi rekonceptualizacije lirskega subjekta

  • Varja Balžalorsky Antić
Ključne besede: literarna teorija, teorije diskurza, dialoškost, izjavljanje, točka gledišča, lirski subjekt, theory of literature, theories of discoures, dialogism, enunciation, point of view, lyrical subject

Povzetek

Članek obravnava Bahtinovo dialoškost in Ducrotovo polifonično teorijo izjavljanja kot možni teoretski izhodišči za rekonstrukcijo pojma lirski subjekt. V prvem delu predstavi Bahtinove teze o monološkosti poezije in jih ovrže s koncepti Bahtinove metalingvistike. V drugem delu predstavi Ducrotov prenos Bahtinove polifonije v lingvistiko in njegovo polifonično teorijo izjavljanja primerjalno osvetli z nekaterimi koncepti Benvenistove teorije diskurza.
Objavljeno
2016-02-15
Kako citirati
Balžalorsky AntićV. (2016) „Bahtin in Ducrot v perspektivi rekonceptualizacije lirskega subjekta“, Slavistična revija, 64(2), str. 165-179. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-61143906 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE