Interpretacije Cankarjevega Martina Kačurja med mitom, vedo in teorijo

Avtorji

  • Andrej Tomažin

Ključne besede:

slovenska književnost, roman, marksizem, mit, nacionalna književnost, slovstvena veda, literarna teorija, ideologija, eng, Slovene literature, novel, marxism, myth, national literature, Slovene literary studies, literay theory, ideology

Povzetek

Članek preučuje interpretacije Martina Kačurja (1904) Ivana Cankarja. Prek teoretičnega uvida postmarksistične teorije (Althusser, Močnik in Jameson) poskuša znotraj tekstualnih intepretacij najti strukturne premike, ki po Močniku vodijo od mitografskih interpretacij k slovstveni vedi. Spremna beseda, ki jo je leta 1929 Izidor Cankar zapisal k prvim zbranim delom Ivana Cankarja, poskuša mitografijo predhodnih interpretacij prebiti, prav tako Kermauner, ki z interpretacijo predhodnih, predvsem povojnih branj, vezanih na hegemono ideologijo vulgarnega komunizma, zares stopi v slovstveno vedo, kakor jo razume Močnik. Poznejše interpretacije Kermaunerja ne upoštevajo, temveč se največkrat vračajo k razmislekom Izidorja Cankarja ali celo nazaj v mitografsko matrico.

Prenosi

Objavljeno

2016-03-15

Kako citirati

Tomažin, A. (2016) „Interpretacije Cankarjevega Martina Kačurja med mitom, vedo in teorijo“, Slavistična revija, 64(3), str. 299–314. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62394210 (Pridobljeno: 4 marec 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE