Krajevni govori od Babnega polja do Bosljive Loke

  • Januška Gostenčnik
Ključne besede: slovenščina, fonologija, slovenska narečja, dolenjska narečna skupina, kostelsko narečje, Slovenski lingvistični atlas, Babno Polje, Novi Kot, Osilnica, Bosljiva Loka, Prezid, Tršće, Ravnice, Gerovo, Hrvatsko, Slovenian language, dialectology, phonology, Lower Carniolan dialects, Kostel dialect, Slovenian linguistic atlas

Povzetek

Prispevek prikaže glavne glasoslovne poteze krajevnih govorov, in sicer na slovenski strani Babno Polje, Novi Kot, Osilnica, Bosljiva Loka in na hrvaški strani Prezid, Tršće, Ravnice, Gerovo, Hrvatsko. Natančneje se prikaže govor Tršća v obliki fonološkega opisa, ki izhaja iz izhodiščnega splošnoslovenskega fonološkega sistema. Namen prispevka je na osnovi narečnega gradiva potrditi, da so omenjeni krajevni govori del istega narečja. Potrdijo se sledeče delovne hipoteze: državna meja ne predstavlja tudi narečne meje; obravnavani govori ne izkazujejo mešanosti; vse govore moremo umestiti v eno narečje, tj. v zahodni del kostelskega narečja dolenjske narečne skupine slovenskega jezikovnega sistema.
Objavljeno
2016-03-15
Kako citirati
Gostenčnik, J. (2016) „Krajevni govori od Babnega polja do Bosljive Loke“, Slavistična revija, 64(3), str. 341-364. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62397282 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE