Utjecaj novih medija na jezik mladih u pisanim radovima

  • Blaženka Filipan-Žignić
  • Marija Turk Sakač
Ključne besede: komunikacija, jezik novih medijev, internet, anglizmi, kratice, emotikoni, pisna besedila, osnovna šola, communication, language of new media, anglicisms, abbreviations, emoticons, written texts, elemetary schools

Povzetek

U ovome se radu željelo istražiti rabe li učenici osmih razreda osnovne škole u svojim radovima pisanim u školi i za školu kao i u njihovo slobodno vrijeme sljedeće elemente jezika novih medija: anglizme, kratice, emotikone, višestruke interpunkcijske znakove i druga grafo- stilistička sredstva. Rezultati navedenoga istraživanja pokazali su da učenici osmih razreda vrlo često rabe sve navedene elemente koji predstavljaju karakteristična obilježja jezika novih medija u svojim tekstovima pisanim u slobodno vrijeme dok ih u školskim pisanim radovima gotovo ne rabe.
Objavljeno
2016-04-15
Kako citirati
Filipan-Žignić, B. in Turk Sakač, M. (2016) „Utjecaj novih medija na jezik mladih u pisanim radovima“, Slavistična revija, 64(4), str. 463-474. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63352674 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE