Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih

  • Andreja Žele
Ključne besede: slovenščina, stavčni členi, oseba, osebek, osebkov odvisnik, prisojevalno razmerje, zložena poved, Slovenian language, sentence constituent, person, subject, subject clause, predicate relation, complex clause

Povzetek

Prispevek z vidika strukturalnega sistemskega paralelizma z upoštevanjem tudi pretvorbenih možnosti med razmerji stavčni člen nasproti stavčni člen v obliki stavka obravnava položaj osebkovega odvisnika. V zvezi s tem je predstavljena specifika prisojevalnega razmerja med osebkom in povedkom v nezloženi prosti povedi.
Objavljeno
2017-01-15
Kako citirati
Žele, A. (2017) „Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih“, Slavistična revija, 65(1), str. 81-97. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63781986 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE